петак, 11. август, 2017

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА АДВ. ВЛАДИМИРА М. ГАЈИЋА

Данас 11.августа 2017. године Банка Поштанска Штедионица АД Београд, незаконито је извршила налоге за плаћање адвоката Југослава Тинтора који се лажно представља као Председник АКБ.

На основу његовог налога са рачуна коморе пренет је на рачун Адвокатске коморе Србије износ од преко 43.000.000,00 динара, сто је еквивалент износу од око 360.000,00 евра.

Подсетићу да је став Банке на основу којег је рачун АКБ блокиран био да се банка излазе репутационом ризику и да без одлуке надлежног суда неће извршавати налоге којим се располаже новцем.

Судске одлуке нема, напротив, судови редом одбијају предлоге за издавање привремених мера које предлаже Југослав Тинтор.

Није нам познато шта се у правном погледу променило да би Банка допустила извршавање налога за пренос новца београдских адвоката на рачун АКС који данас нема ниједан законити орган управљања, а чијем “ Председнику“ Драгољубу Ђорђевићу је правоснажном судском пресудом Вишег суда у Београду забрањена било каква активност из надлежности Председника АКС .

Лично, као Председник АКБ  сматрам да је на делу пљачка рачуна београдских адвоката од стране неовлашћених лица.

Адвокатска комора Београда ће се свим правним средствима борити против оваквог незапамћеног понашања адвоката који изгледа верују да је имовина београдске коморе њихова приватна ствар.

Данас су огољени сасвим до краја мотиви једне групе адвоката која покушава да на нелегалан начин управља београдском и српском адвокатуром.

Међутим, нека оставе сваку наду да ће им то поћи за руком.
Правда ће бити немилосрдна.

адв.Владимир М. Гајић, Председник АКБ

Beograd 01.12.2014. Advokat, strajk advokata Gajic Foto: Milovan Milenković