петак, 15. јануар, 2016

Troškovi parničnog postupka

Čest je slučaj u praksi da tužilac uspe sa tužbom samo u malom, ili čak objektivno neznatnom delu, a da mu sud ipak dosudi srazmeran deo troškova postupka koje je tuženi, bez obzira što je u toj parnici uspeo u većem ili čak pretežnom delu, obavezan da plati tužiocu.

I to nije stav nižestepenih, osnovnih sudova – ovakvu praksu diktiraju im instancioni sudovi, što je poseban (a izuzetno veliki) problem našeg pravosuđa.

U obrazloženju jedne drugostepene odluke po žalbi koju sam u svojstvu pun. tuženog pisao, ovdašnji Viši sud kaže da je tačno da tuženi od početka nije osporavao osnovanost, već samo visinu tužbenog zahteva, te da su tužioci uspeli sa svega 11,8%, te da je pravilno odlučio prvostepeni sud što im je dosudio srazmeran deo nužnih troškova koje su povodom ove parnice imali; što se tiče tuženog, koji je uspeo sa 78,2% u ovoj parnici, u pogledu troškova parničnog postupka njegov uspeh je u tome što neće morati da plati taj srazmerni deo protivniku.

Tuženi, dakle, treba da bude srećan što neće morati tužiocima da isplati celokupan iznos parničnih troškova koje su imali, postavivši tužbeni zahtev očigledno previsoko; na stranu komplikovana viša matematika za koju su naši sudovi nesposobni da je tuženi morao da plaća advokata po tarifi koja važi za označenu vrednost predmeta spora, umesto po tarifi koja bi važila za iznos sa kojim su uspeli tužioci (a koji je, da stvar bude crnja, bezmalo u celosti na početku parnice priznao tuženi, pa čak i predložio poravnanje).

2_5062b43a3c7e8

Ovo navodim kao tipičan primer; i u svim drugim postupcima sa kojima sam upoznat sudovi odlučuju na isti način, a pre nekoliko dana sam čak u svojstvu pun. tuženog podneo žalbu ovdašnjem Apelacionom sudu na presudu kojom je tuženi, koji je u parnici uspeo sa 4/5 obavezan da tužilji nadoknadi 40% troškova koje je imala, jer je sud u razmatranje uzeo samo onu 1/2 tužbenog zahteva preko koje (ni)je uspeo tuženi, dok se ona „njegova“ 1/2 ne računa, pa ga je utoliko i oslobodio plaćanja troškova (40% od 1/2 je 1/5, za koliko je tužilja uspela u odnosu na celinu predmeta spora).

ZPP prilično jasno kaže:

Члан 153.
Странка која у целини изгуби парницу дужна је да противној странци накнади трошкове.

Ако странка делимично успе у парници, суд може с обзиром на постигнути успех да одреди да свака странка сноси своје трошкове или да једна странка накнади другој сразмеран део трошкова…

Bar se meni činilo da mi je jasno: ako svaka stranka uspe sa po 1/2 (1/2 zahteva bude usvojena, 1/2 odbijena), onda svaka snosi svoje troškove; ako jedna stranka (bilo tužilac, bilo tuženi, zakon ne pravi razliku, već kaže „stranka“) uspe u većem delu nego protivna, dakle više od 1/2, protivnik je dužan da joj nadoknadi srazmeran deo troškova. Ona stranka koja uspe u celosti ili u najvećem delu, ima pravo na kompletne troškove.

Ovako, kako to tumače naši instancioni sudovi, ispada da tuženi ima pravo na naknadu troškova postupka SAMO kada u potpunosti uspe u parnici, odnosno kada sud u celosti odbije tužbeni zahtev; u svim drugim slučajevima, ako tužilac makar malo uspe sa tužbom, bez obzira da li je tuženi osporavao ili priznao osnovanost tužbenog zahteva, a osporio ga po visini, tužilac će dobiti nazad makar neki deo novca uloženog u parničenje, a tuženi može da se slika sa tekstom člana 153. ZPP, za uspomenu i dugo sećanje.

Sem ovoga, oduvek sam se čudio, a kao mlađi i jedio zbog uputstva koje je dato sudovima koje troškove da priznaju „pobedničkoj“ strani u sporu, a koje nikako ili uglavnom ne – kao da daju iz svog džepa, a ne da treba da ih nadoknadi ona strana koja je izazvala potrebu da se stvar rešava u parnici. Mislio sam da je sud u građanskom postupku tu da štiti javni, a ne privatni interes – kakva zabluda!

Vreme provedeno u i naročito ispred sudnica odučilo me je od takvog romantičnog viđenja stvari, ali me i dalje ne sprečava da se s’ vremena na vreme zaprepastim koliko je sve to nenormalno. Hvala na pitanju, a kako Vaši?

Sledeći Članak > U čijem je ovo interesu?
Prethodni Članak > Gotov je!
NAPOMENA: Svaki komentar će biti proveren pre objavljivanja. Administratori sajta imaju pravo da ne objave komentar ukoliko smatraju da je uvredljiv ili nije prikladan za ovaj sajt.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

1 KOMENTARA