Krivično materijalno pravo: zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 3

Zbog postojanja jedinstvenog umišljaja kao jednog od uslova za postojanje produženog krivičnog dela, sve radnje koje su ušle u sastav produženog krivičnog dela čine jedno krivično delo kao celinu…

NAJNOVIJE OBJAVE

PRAVO OKRIVLJENOG NA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA NJEGOVOG BRANIOCA

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Povređen je zakon na štetu okrivljenog kada je sud u rešenju kojim je odlučivao o zahtevu za naknadu troškova naveo da okrivljeni nema pravo...

Иницијатива за оцену уставности и законитости Уредбе о ближим условима и начину исплате девизне штедње грађана

autor Adv. Uroš Tešmanović | komentara: 1

У прилогу достављам иницијативу за оцену уставности и законитости Уредбе о ближим условима и начину исплате девизне штедње грађана

Иницијатива за оцену уставности одредбе члана 26. став 2. Закона о обавезном осигурању у саобраћају

autor Adv. Uroš Tešmanović | komentara: 1

Ова иницијатива је била само једна од више иницијатива које су поводом исте одредбе Закона писали адвокати, и које су заједно имале успеха, јер је[...]

MIŠLJENJE MINISTARSTVA

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Ovaj tekst ne spada u sudsku praksu, ali ćemo ga kao mišljenje svrstati u ovu grupu radi lakšeg pristupa.

Inicijativa za ocenu ustavnosti odredbi člana 132a stav 6 i 7 ZKP-a

autor Adv. Momčilo Bulatović | komentara: 0

Mislim da je ovo interesantno zbog činjenica da verujem da ima dosta postupaka koji nisu okončani a gde se koriste dokazi pribavljeni na osnovu člana[...]

Dosudjenje troškova postupka u parnicama za naknadu nematerijalne štete prema iznosu usvojenog tužbenog zahteva

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 1

U parnicama za naknadu nematerijalne štete troškovi postupka dosuđuju se prema iznosu za koji je usvojen tužbeni zahtev, a ne procentualno, prema odnosu iznosa za[...]

UGOVOR O KUPOVINI NEVESTE

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Ugovor o "kupovini neveste" je apsolutno ništav pravni posao, iako je zaključen u skladu sa običajima populacije kojoj pripadaju parnične stranke.

OSUDJIVANOST OKRIVLJENOG POSLE IZVRŠENJA DELA ZA KOJE MU SE SUDI

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Ukoliko je okrivljeni ranije osuđivan, ali nakon izvršenja krivičnog dela za koje mu se sudi, ima se smatrati neosuđivanim, a druge osude se imaju ceniti[...]

Nepostojanje krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi – Odluka VKS

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Ako su okrivljeni postupali kao ovlašćena lica - redari u predmetnom događaju, u njihovim radnjama ne mogu se sticati bitna obeležja krivičnog dela nasilničko ponašanje[...]

JEDNA PRAVILNA I ČASNA SUDSKA ODLUKA

autor Adv. Zoran B. Lazarević | komentara: 1

U situaciji kada je u sredstvima javnog informisanja objavljeno da nijedan advokat neće postupati ni u jednom sudskom postupku zbog obustave rada, ne mogu se[...]

Početak toka zastarelosti potraživanja naknade šteta zbog pretrpljenog straha

autor Web Tim Bolja Advokatura | komentara: 0

Saznanje za štetu se ne vezuje za dan njenog prouzrokovanja već za okolnosti koje se, kada je u pitanju strah kao vid štete, odnose na[...]

GRAĐENJE POMOĆNIH OBJEKATA NA TUĐEM ZEMLJIŠTU

autor Adv. Natalija Đorović | komentara: 0

...sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu po pravilu se ne odnosi na građenje pomoćnog građevinskog objekta, koji kao pripadak glavnoj stvari deli pravnu sudbinu[...]