понедељак, 24. јул, 2017

Rekapitulacija II

Poštovane kolege iz Bolje advokature,

Bojim se da se nismo razumeli.

Pre svega, moj predlog nije usmeren ka vama već ka advokaturi.

Naime, tekstom se ukazuje na posledice produženih izbora koje posledice se ogledaju u tome da, u ovom trenutku, nijedna vlast (ni trinaestomajska ni desetojunska) samostalno ne uživa poverenje i autoritet advokature u onom minimalnom obimu koji je potreban da bi ta vlast bila legitimna i da, stoga, celokupna beogradska advokatura, kao titular suverenosti, treba da se izjasni o sudbini OBE vlasti.

Dakle, ne predlažem vama, izabranima na prolećnim izborima, da prihvatite jedni druge već predlažem advokaturi da prihvati obe vlasti, u interesu svih.

Advokatura taj predlog može da odbaci, odbije ili usvoji ali to, kolege, zaista ne znači da bi odluka advokature zavisila od vaše lične volje u vezi sa međusobnim „pomirenjem“.

Nadam se da ne očekujete da 4000 beogradskih advokata i više od 8000 advokata širom Srbije u tišini posmatra kako se 1% advokata bori za očuvanje svojih pozicija, nanoseći time štetu celokupnoj advokaturi, makar i pretpostavili da ste svi sasvim u pravu.

Takođe, nadam se da razumete i da se slažete da je međusobno tuženje (i tužakanje) protivno interesima advokature i da je advokatura zasićena čekanjem na to da joj sudovi odrede vlast, a koja vlast, uspostavljena tim putem (pravosnažnim presudama), opet ne bi uživala onu minimalnu podršku koja je neophodna da bi se ta vlast mirno vršila. Taj začarani krug obustave i produženja mandata se mora prekinuti a jedini način je putem i uz pomoć odluka koje bi donela Skupština advokata, kao najviši organ beogradske advokature.

Sledeće, NE predlažem nove, treće, izbore, upravo naprotiv. Predlažem okončanje agonije izbornih postupaka jer smatram da bi isti, u ovom trenutku, iscrpeli vreme, energiju i novac advokature, a bez pozitivnih efekata, dok bi, istovremeno, zaustavili advokaturu u unapređivanju i razvoju sopstvenih interesa.

Osvrnula bih se i na konkretne zamerke iznete na određene delove teksta, prihvatajući mogućnost da zamerke postoje jer su ti delovi neprecizno razrađeni:

Pominjući u uvodu sebe kao podržavaoca i posrednog učesnika 13.majske Skupštine sam zapravo htela da podvučem ono za šta se zalažem – priznanje i prihvatanje od strane advokature OBE vlasti izabrane na prolećnim izborima, radi zaustavljanja sukoba, koji sukobi su eskalirali van granica tolerancije.

Dakle, došla sam ovde, na vaš sajt, da, kao advokat i 13.majski birač, verujući u formalnopravnu valjanost organa izabranih 13.maja, javno kažem da, takođe, prihvatam i organe izabrane 10.juna, poštujući izbornu volju velikog broja kolega koji su tada glasali i tu vlast izglasali.

Principijelno smatram da se izborna volja ne može i ne sme naknadno krojiti, bilo kojim putem, i da se to mora odnositi na SVE izabrane kolege. Advokati su rekli svoje, na dve Skupštine su, sličnim brojem glasova, izabrali duple organe i lično smatram da je jedino što nam svima preostaje da tu volju advokata uvažimo, bez obzira na ličnosti, na formu, na prošlost i eventualne lične animozitete.

Ističući molbu da se zaustavi potraga za krivcem sam zapravo htela da se osvrnem na činjenicu da advokaturi uopšte nije važno ko je više a ko manje kriv jer advokati nemaju nikakve koristi (naprotiv) od međusobnih javnih i privatnih optuživanja, napadanja i vređanja i da se taj trend mora pod hitno zaustaviti jer produbljuje neprirodne podele i slabi snagu cele advokature. To je notorna činjenica sa kojom su saglasni svi ali je ipak određeni broj kolega ne uvažava već nastavlja u stihijskoj borbi, koja borba sada već ozbiljno preti da se otrgne kontroli i transformiše u borbu protiv advokature.

U vezi sa kritikama upućenim Boljoj advokaturi, bojim se da niste primetili da su kritike iznešene prema svima, dakle prema organima izabranim na OBE Skupštine, u skladu sa ličnim uverenjima koja uverenja se, kao što dobro znate, ogledaju u negovanju javne kritičke reči prema nosiocima advokatske vlasti. Dakle, što se mene lično tiče, sa kritikama sam tek počela i smatram da sve izabrane kolege na prolećnim izborima, generalno posmatrano, treba da se, kao vlast, na kritike naviknu i uzmu ih u razmatranje, a konkretne ličnosti, kao što ste takođe mogli da primetite, obično ne ističem ni na koji način. Stoga vas molim da promenite ugao posmatranja na određeni iznešeni stav i da se otklonite od analize ovih ili onih konkretnih kolega.

Umesto zaključka bih ponovila podsećanje na to da je advokatura do sada predugo bila talac sopstvene vlasti, da su dupli izbori posledica upravo te zloupotrebe vlasti i da na prolećnim izborima NIKO nije dobio mandat da nastavi ono zbog čega smo i došli u ovu situaciju.

Svemu dođe kraj pa bi, tako, trebalo da se konačno stavi tačka na produženo dvostruko vršenje vlasti jer to, na kraju, faktički vodi ka nelegitimnom i nelegalnom držanju vlasti od strane pojedinaca.

Takođe, da budem potpuno otvorena, preterana upornost i odbrana izbornih rezultata unosi nemir i zabrinutost jer ukazuje na mogućnost da će se i ova vlast, koja se teškom mukom jednom ustoličila, predugo i protivstatutarno zadržati.

To su, drage kolege, ipak samo mandati, koje vam lično, eto, svima priznajem, a nakon isteka ovog mandatnog perioda izvolite svi pa ih osvojite ponovo. Dotle, dozvolite advokaturi da prodiše, a pozivam sve koleginice i kolege tj. najširu advokatsku javnost da uzmu u razmatranje iznešene predloge iz prethodnog teksta pod nazivom „Rekapitulacija“.

Advokat Nevena First, Beograd

Sledeći Članak > Radno vreme Prekršajnog suda u Beogradu za advokate
Prethodni Članak > Rekapitulacija
NAPOMENA: Svaki komentar će biti proveren pre objavljivanja. Administratori sajta imaju pravo da ne objave komentar ukoliko smatraju da je uvredljiv ili nije prikladan za ovaj sajt.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

2 KOMENTARA

 1. Vladimir Gajic advokat каже:

  Problem je u znaku jednakosti. To mi je neprihvatljivo. Taj neiskreni pokusaj da budemo " objektivni". Samo jedna strana radi isto vec sedam godina. Niko od nas u tome nije ucestvovao. Samo jednu stranu motivisu privatni interesi...i na toj strani ih nema vise od 20.

  2115
 2. Adv. Snežana Sušić каже:

  Koleginice slažem se sa Vama. S obzirom na činjenicu da su obe izborne skupštine, i majska i junska legitimne, jer su kako se izjašnjavaju oba predsednička kandidata "obe skupštine uspele jer je obezbeđen kvorum neophodan za održavanje izborne skupštine, a opet oba predsednička kandidata jedno drugom osporavaju legalnost izbora, jer majske izbore po mišljenju jednih nije zakazao Upravni odbor koji je po Statutu i jedini nadležan za zakazivanje izborne skupštine, a junske izbore je po mišljenju drugih zakazao nelegalni Upravni odbor" kao i činjenica da je broj kolega koji se odazvao i na jedne i na druge izbore preko 1200 advokata, što je može se slobodno reći oko 30% beogradskih advokata. Znači, samo 30% beogradske advokature se izjasnilo na izborima. Koji je stav po ovom pitanju ostalih 70% beogradskih advokata koji nisu izašli na izbore?
  Činjenica je da dosta kolega nije zainteresovano za izbore u komori i ko će voditi komoru u budućem periodu iz različitih razloga a prvenstveno jer su razočarani što se za dosta pitanja o budućnosti profesije niko do sada nije ozbiljno zauzimao od prethodnog rukovodstva pa su i izbori postali mučni za članstvo, dosta kolega ne ulazi uopšte u advokatsku komoru opet zbog razočarenja kako se vodila beogradska advokatura.
  Ako je nezainteresovano rukovodstvo komore o ozbiljnim pitanjima važnim za profesiju zašto bi se članovi komore interesovali za izbore.
  To ponašanje kolega i nezainteresovanost o budućnosti svoje profesije trebalo bi prekinuti i promeniti izmenom Statuta komore tako što bi se uvela obaveza izlaska svih advokata na izbore pod pretnjom novčanog kažnjavanja ili gubitka određenih prava, pa se u budućnosti ne bi dešavale ovakve situacije.
  Moj predlog nisu novi izbori već izjašnjenje SVIH BEOGRADSKIH ADVOKATA, znači svih 4200 advokata, pisanim putem o tome kako treba rešiti novonastalu situaciju jer po mom mišljenju i onih 70% kolega koje izbori u komori i rukovodstvo komore ne interesuje mora učestvovati u rešavanju ovog nastalog problema. Predlog je da komora pošalje dopis sa originalnim pečatom komore svim beogradskim advokatima u kome treba ponuditi na primer dva ili više rešenja npr.
  1. da li su za prihvatanje rezultata izborne skupštine održane u junu mesecu
  ili
  2.da li treba uvažiti rezultate obe izborne skupštine, skupštine održane i u maju i u junu jer su obe skupštine uspele odnosno obe su legitimne ali nisu legalne po mišljenju oba rukovodstva, jer treba uvažiti glasove svih kolega advokata koji su izašli i glasali na izborima, i po kome bi se formiralo zajedničko rukovodstvo podelom mandata u kome bi kandidati koji su dobili najviše glasova dobili i mandate u komori, spajanje rezultata obe izborne skupštine. Na primer oba predsednička kandidata neka dobiju mandate u komori jedan predsednik drugi kanditat mesto potpredsednika a ostali mandati neka se rasporede po broju glasova koje su ostvarili na obe izborne skupštine.
  Advokati bi bili u OBAVEZI da se povodom dopisa beogradske komore izjasne jednom od ponuđenih opcija a dopis potpišu i overe svojim pečatom i u ostavljenom roku isti licno dostave komori.
  Na napred navedeni način bi se izjasnila CELOKUPNA beogradska advokatura i problem bi bio rešen a ne bi o problemu rešavao jedan ili dva čoveka jer se problem ne tiče samo legalno ili nelegalno izabranih predsednika već svih beogradskih advokata, a koje bi mišljenje u ovom slučaju većine a ne očigledne većine bilo jedino pravno relevantno.
  Pitanje koje treba postaviti je i da li bi skupština od 10. juna uopšte bila održana da nisu održani izbori 13. maja?
  Činjenica je da izbori ne bi bili održani ni u junu mesecu jer je skupština već nekoliko puta bila odlagana bez ikakvih opravdanih razloga, pa kolege koje su izabrane na junskoj skupštini treba i tu činjenicu da uzmu u obzir i da budu jednim delom zahvalni kolegama koji su održali izbornu skupštinu 13. maja, pa su zato junski izbori održani a oni pobedili na izborima.

  Mišljenja sam da se povodom rešavanja ovog problema unutar same beogradske advokature mora čuti glas CELOKUPNE BEOGRADSKE ADVOKATURE znači svih 4200 advokata, a onda nastaviti rešavanje problema advokature izvan advokature odnosno borba sa državom i vetrenjačama. Samo sloga advokata može spasiti advokaturu od njenog daljeg urušavanja i samo SVI beogradski advokati sami sebi mogu pomoći u rešavanju unutrašnjih problema.

  1112