Priključi se

Hvala Vam što želite da podržite Deklaraciju za bolju advokaturu! Kako biste se priključili i kako bismo Vas dodali na listu advokata na stranici Deklaracije, potrebno je da popunite formular s Vašim podacima, a zatim ćete putem e-maila dobiti dalje instrukcije (morate nam poslati Vašu zvaničnu potpisanu i overenu Izjavu podrške kako bismo Vas dodali na listu advokata pored Deklaracije). Popunjavanje formulara ispod je prvi korak.

Popunite formular