Nadzor na teritoriji Republike Srbije

autor Web Tim Bolja Advokatura

Postoje tehničke mogućnosti da se mera nadzora i snimanja telefonskih razgovora preduzima i sprovodi ukoliko se lice, nad kojim se mera sprovodi, nalazi na teritoriji neke druge države, a sagovornik u komunikaciji se nalazi na teritoriji Republike Srbije, tako da se nadzor nad licima koji su strani državljani i imaju telefonski broj stranog operatera, može vršiti samo onda kada se ta lica nalaze na teritoriji Republike Srbije.