Nepostojanje krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi – Odluka VKS

autor Web Tim Bolja Advokatura

Ako su okrivljeni postupali kao ovlašćena lica – redari u predmetnom događaju, u njihovim radnjama ne mogu se sticati bitna obeležja krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, već eventualno nekog drugog krivičnog dela.

JEDNA PRAVILNA I ČASNA SUDSKA ODLUKA

autor Adv. Zoran B. Lazarević

U situaciji kada je u sredstvima javnog informisanja objavljeno da nijedan advokat neće postupati ni u jednom sudskom postupku zbog obustave rada, ne mogu se u pojedinačnim postupcima primeniti odredbe o održavanju ročišta u njihovom odsustvu, pa ni o posledicama izostanka sa ročišta.

Početak toka zastarelosti potraživanja naknade šteta zbog pretrpljenog straha

autor Web Tim Bolja Advokatura

Saznanje za štetu se ne vezuje za dan njenog prouzrokovanja već za okolnosti koje se, kada je u pitanju strah kao vid štete, odnose na trajanje i prestanak straha.

GRAĐENJE POMOĆNIH OBJEKATA NA TUĐEM ZEMLJIŠTU

autor Adv. Natalija Đorović

…sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu po pravilu se ne odnosi na građenje pomoćnog građevinskog objekta, koji kao pripadak glavnoj stvari deli pravnu sudbinu glavnog građevinskog objekta.