Deklaracija

Srbiji nedostaju sloboda i pravda. Srbija nema institucije, u Srbiji nema vladavine prava. Srbiji nedostaje bolja advokatura!


DEKLARACIJA POKRETA ZA BOLJU ADVOKATURU

Uviđajući da advokatura u Srbiji napušta svoja tradicionalna vrednosna opredeljenja, a da istovremeno ne uspeva da prilagodi svoju organizaciju i sistem vrednosti savremenim okolnostima, da ne uspeva da izgradi sistem odlučivanja koji bi obezbedio donošenje ispravnih odluka u cilju konsolidacije profesije, da je u velikoj meri ugrožena nezavisnost i autonomnost advokatske organizacije;

uviđajući, zatim, teško, pre svega, materijalno stanje advokata i advokatskih pripravnika u Srbiji, što zajedno sa drugim činiocima eliminiše, pre svega, ekonomske, a zatim i druge pretpostavke samostalnosti i nezavisnosti u obavljanju advokature, odnosno pružanja profesionalne, stručne i pouzdane pravne pomoći;

uviđajući, konačno, u toku protesta advokata 2014. godine iskazano jedinstvo, solidarnost, visoku svest za sopstvenu društvenu odgovornost, jasno i pojedinačno iskazanu spremnost hiljada advokata da se aktivno angažuje na afirmaciji vrednosti svoje profesije u službi ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u društvu;

a polazeći od ustavnog položaja advokature kao nezavisne društvene službe koja pruža pravnu pomoć, njene društvene odgovornosti za ostvarivanje vladavine prava u slobodnom građanskom društvu, kao i za ostvarivanje ustavnih načela, ustavom garantovanih ljudskih prava i osnovnih sloboda, i polazeći od prava advokata da pored rada u organima komore mogu organizovati druge oblike aktivnosti radi razmatranja određenih tema i davanja inicijativa organima komore; potpisani advokati, u okviru organizacije postojećih advokatskih komora u Srbiji, preduzimaju

POKRET ZA BOLjU ADVOKATURU!

Advokatura je institucija slobodnog građanskog društva, u kome su građani nosioci suverenosti, u kome se ostvaruje vladavina prava, u kome je vlast organizovana po načelu podele vlasti i u kome se jemče ljudska prava i osnovne slobode propisane Ustavom i međunarodnim pravom. Pokret za bolju advokaturu se zalaže i preduzeće organizovane i trajne aktivnosti da se advokatura u Srbiji stvarno ostvari i afirmiše kao institucija slobodnog građanskog društva, uz očuvanje svih svojih tradicionalnih vrednosti.

Advokatura može biti društvena služba koja delotvorno pruža pravnu pomoć samo u društvu koje ima institucije vladavine prava, a u društvu čije institucije vladavine prava nisu stvarno samostalne i nazavisne, advokatura zajedno sa njima omogućava privid postojanja građanskog društva, podele vlasti i vladavine prava i tako postaje paravan autoritarnom upravljanju javnim i opštim poslovima, odnosno nedemokratskoj državi. Da tako ne bi postala antipod instituciji slobodnog građanskog društva, advokatura mora stalno da doprinosi izgradnji, samostalnosti i nezavisnosti instititucija vladavine prava, jer je to uslov i njenog vlastitog opstanka. U tome advokatura mora da zadrži svoj nepristrasni, neutralni i nezavisni položaj prema svim činiocima političkog života, odnosno političkim strankama, državnim organima, političkim ličnostima i organizacijama.

Pokret za bolju advokaturu je inicijativa koja se realizuje u okviru i kroz postojeće organizacije advokatskih komora u Srbiji, a mogu joj se pridružiti svi advokati i advokatski pripravnici Srbije, potpisivanjem ove Deklaracije ili na bilo koji drugi način izražavanjem podrške njenim ciljevima, zahtevima, načelima, principima i njenom programu koji su proklamovani u ovoj Deklaraciji i Platformi za bolju advokaturu.

Pokret za bolju advokaturu se zalaže za doslednu primenu i implementaciju tradicionalnih moralnih i etičkih vrednosti i načela srpske advokature u praksi delovanja svakog advokata i advokatskog pripravnika i svih advokatskih komora u Srbiji.

Pokret za bolju advokaturu zahteva modernizaciju i osavremenjavanje organizacije advokatskih komora, prevashodno u cilju lakše, sveobuhvatne i delotvorne komunikacije organa komora i advokata i advokatskih pripravnika – članova komora, uz pomoć savremenih informacionih tehnologija.

Pokret zahteva uspostavljanje organizacije advokatskih komora na osnovama obaveznog učlanjavanja, obaveznosti opštih akata komora za svakog člana, ali i slobode i ravnopravnosti u izražavanju mišljenja i stavova, što podrazumeva pravo i mogućnost da svaki advokat i advokatski pripravnik u izražavanju mišljenja ima jednaka prava i mogućnosti kao i drugi članovi, grupe članova i organi advokatskih komora.

Pokret se zalaže za uspostavljanje sistema donošenja odluka u advokatskim komorama koji će omogućiti neposredno učešće svih advokata u donošenju odluka o najvažnijim pitanjima za advokaturu i advokate, a to su: pitanja koja se tiču ostvarivanja ustavnosti, zakonitosti, podele vlasti i vladavine prava u društvu, pitanja koja se tiču ostavarivanja i očuvanja ustavnog položaja advokature, nezavisnosti i autonomnosti advokatskih komora, pitanja koja se tiču ostvarivanja slobode, samostalnosti i nezavisnosti svakog advokata u obavljanju profesije i pitanja koja se tiču materijalnog položaja advokata i advokatskih pripravnika. Samo o ostalim pitanjima, koja ne spadaju u najvažnija za advokaturu, advokate i advokatske pripravnike, odluke se mogu donositi od strane predstavnika advokata izabranih u organe advokatskih komora na slobodnim i demokratskim izborima.

Pokret za bolju advokaturu zahteva uspostavljanje efikasnog i stvarno autonomnog, samostalnog i nezavisnog sistema praćenja, kontrole i sankcionisanja poštovanja svih etičkih, moralnih i pravnih pravila ponašanja i rada advokata i advokatskih pripravnika u obavljanju profesije.

Pokret za bolju advokaturu zahteva hitno osnivanje institucija kroz koje će se ostvarivati principi solidarnosti u advokaturi i na osnovama solidarnosti, ravnopravnosti i pravičnosti obezbediti materijalna pomoć advokatima kojima je ugrožena egzistencija zbog bolesti, starosti i drugih činilaca socijalne ugroženosti.

Pokret za bolju advokaturu se zalaže za jasan, transparentan i održiv sistem oporezivanja i drugih fiskalnih opterećenja poslovanja advokata, koji će biti baziran na realnim mogućnostima ostvarivanja prihoda u obavljanju advokature. Sistem oporezivanja i fiskalnih opterećenja ne sme biti uzrok smanjivanja konkurencije kvaliteta, stručnog i pouzdanog pružanja pravne pomoći u društvu od strane advokature.

Pokret se zalaže da advokatske komore težište svojih aktivnosti usmere na utvrđivanje realnog materijalnog položaja advokata, ali i na utvrđivanje i preduzimanje niza potrebnih mera da se materijalni položaj advokatata popravi.

Pokret za bolju advokaturu će se zalagati i svojim aktivnostima istrajati na očuvanju sadašljeg ustavnog položaja advokature kao jedine, slobodne, autonomne i nezavisne, profesionalne društvene službe koja pruža pravnu pomoć.

Pokret za bolju advokaturu se zalaže za učešće advokature u pripremi svih zakona kojima se ostvaruje usklađen i harmoničan pravni poredak zasnovan na Ustavu. Pokret zahteva da advokatura svoje stručne i iskustvene potencijale stavi na rasplaganje državi i društvu u zakonodavnoj aktivnosti. Pokret uverava sve nosioce državne vlasti, koji ostvaruju nadležnosti u pripremi i donošenju zakona i drugih opštih pravnih akata, da korišćenje stručnih i iskustvenih potencijala advokature može samo da doprinese kvalitetu zakonodavne aktivnosti.

Pokret će stručno i argumentovano ukazivati na sve propise kojima se narušava ustavno-pravni poredak, a posebno primena ustavnih načela javnog prava, neposredna primena ustavom i međunarodnim pravom zajamčenih ljudskih prava i osnovnih sloboda, primena već dostignutih savremenih standarda u različitim oblastima privatnog i privrednog prava.

Pokret za bolju advokaturu će se zalagati za negovanje srpske pravne tradicije u svim pravnim oblastima, kako u zakonodavstvu tako i u praksi, i usprotiviće se svakom neosnovanom i nepotrebnom napuštanju srpske pravne tradicije u pravnom životu.

Pokret za bolju advokaturu zahteva ravnopravan i konstruktivan odnos sa sudovima i drugim činiocima pravosuđa, kao što su državna tužilaštva i strukovne organizacije sudija i državnih tužilaca, kako bi se omogućila delotvorna primena pozitivnih propisa u ostvarivanju prava građana u sudskim postupcima.

Pokret zahteva da se u postojećim okolnostima u kojima se vrši sudska vlast poboljšaju tehnički uslovi koji bi olakšali rad advokata i advokatskih pripravnika u svim sudovima i u svim fazama svih sudskih postupaka.

Pokret za bolju advokaturu se zalaže za doslednu primenu ustavnog načela podele vlasti u Republici Srbiji, samostalnosti državnih tužilaštava i nezavisnosti i samostalnosti sudova. Pokret će, u tom cilju, kritički i javno ukazivati na sve propise, pojave i događaje kojima se narušava ili ugrožava ustavna podela vlasti, samostalnost državnih tužilaca u radu i nezavisnost i samostalnost sudova u suđenju.

Pokret za bolju advokaturu se zalaže za kritički i konstruktivan odnos advokature prema izvršnoj vlasti u ostvarivanju politike izvršne vlasti u društvu uopšte, a posebno u oblasti pravosuđa, organizacije državne uprave i vršenja upravne vlasti i javnih ovlašćenja, podele vlasti, pravne države i vladavine prava, ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda zajemčenih ustavom i međunarodnim pravom. Pokret se zalaže da svi resursi advokature kao intelektualne, slobodne i nezavisne profesije budu uvek u službi slobode, demokratije i vladavine prava i drugih osnovnih principa slobodnog građanskog društva, prevashodno kroz doslednu i stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima, ali i kroz javnu aktivnost advokatskih komora u cilju pravovremene, jasne, argumentovane i stručne kritike politike izvršne vlasti u oblastima od posebnog društvenog značaja.

Pokret zahteva da se u postojećim uslovima u kojima rade organi državne uprave i organizacije koje vrše javna ovlašćenja preduzmu tehničke mere koje bi maksimalno olakšale rad advokata kada zastupaju svoje klijente u upravnim postupcima koje vode organi uprave i organizacije koje vrše javna ovlašćenja.

NAPOMENA: Svaki komentar će biti proveren pre objavljivanja. Administratori sajta imaju pravo da ne objave komentar ukoliko smatraju da je uvredljiv ili nije prikladan za ovaj sajt.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

24 KOMENTARA

 1. Zoran B. Lazarević, advokat каже:

  Apsolutno podržavam!

  220
  1. vladimir m.gajic каже:

   Kolega , imate sa strane spisak...ako podržavate, kliknite na polje..unesite podatke i bićete na spisku.

   150
 2. vladimir p. radovanović каже:

  Konačno nešto novo. Podržavam ideju i nastojaću da doprinesem njenoj afirmaciji.

  220
  1. vladimir m.gajic каже:

   greškom sam umesto Vama kolega Radovanoviću, stavio komentar kolegi Lazareviću. On je več na spisku.

   130
 3. Vesna Mrdović каже:

  Već sam se plašila da se sve ugasilo sa onim nesrećnim sporazumom.
  Juče sam poslala pismo saglasnosti elektronskim putem, a sutra ću kolegi Urošu dostaviti i u pisanoj formi, opreza radi.
  Oduševljena sam, deklaracija je odlična, ciljevi su dobri...šta više reći, da krenemo!! Pozdrav

  252
 4. Zoran R Matic каже:

  Odstampao sam pristupnicu... danas nisam stigao da iskeniram i pošaljem....saljem ubrzo..
  Pozdrav

  180
 5. Žarko Prodanović каже:

  Nadam se da će se energija protesta advokata putem ovog sajta preneti na sve kolege ali i sve građane koji su za istinske i korenite promene. Vreme je da se temeljno pospremi naše dvorište ali i dvorište svih građana Srbije.

  200
 6. Светислав М. БОЈИЋ каже:

  У историји, у природи, у друштву уопште, промене су нешто што је сасвим нормално, неминовно, природно. Свако опирање променама је све супротно од напред наведеног. Неприродно је да дрво не расте, да се људско биће не развија, да вода не тече, да сунце не греје, да се не смењују дан и ноћ...

  Такође процеси који покрећу промене су сасвим природни, уобичајени, редовни и у своје време.

  Време је за промене,

  ЗА БОЉУ АДВОКАТУРУ!

  190
 7. Adv. Simic Zeljko каже:

  Super. Mogu li ovde da okacim fajlove: 1/ Zahtev za izbore u AKB, 2/ Zahtev za izbore u AKS i 3/ PREDLOG za transparentniji nacin rada AK i predlog hitnih pitanja ... Ako mogu kako? Lepo je sto mozemo da komunicirami, ali nema vajde od price. MI MORAMO SKUPITI BAR 1000 POTPISA ZA HITNE IZBORE ... jer nasi vladari koji su van madata nemaju nameru da ih sami raspisu i to je ocigledno. Jos je ociglednije da nam treba sposobniji kadar itd. Veliki pozdrav. Zeljko Simic, adv.

  200
  1. miki živković каже:

   Apsolutno Željko, bez cenzure... mozes da saljes neposredno sa sajta imas gore tri crte kliknes medju opcijama je i opcija POŠALJI TEKST...ili
   preko boljaadvokatur@gmail.com

   180
 8. Adv. Sanja S. Dundjer каже:

  Подржавам у целости.

  ЗА БОЉУ АДВОКАТУРУ !

  190
 9. advokat Slavica Zupanc каже:

  Konačno nešto pametno!

  180
 10. Dusan Markovic, advokat krusevacki каже:

  Hajde da svako od nas, koliko moze, rasiri ovu ideju po Srbiji. Advokati su u pravu!!!

  180
 11. vladimir m.gajic каже:

  Našu Deklaraciju potpisao je i jedan od doajena srpske i beogradske advokature Strahinja Kastratović. Taj potpis čini posebnu čast ovoj listi. Strahinja Kastratović je moglo bi da se kaže renesansna ličnost. Pored toga što je veliki advokat, on je i talentovani slikar i odličan pisac čiji je jedan roman bio čak i u najužoj konkurenciji za Ninov roman godine. Ima jedna priča o Molijeru i Akademiji nauka Francuske. Molijer za života nije primljen u Akademiju. kasnije kada je umro, Akademija mu je ispred svoga zdanja postavila spomenik. Na spomeniku piše " Njegovoj slavi ne nedostaje ništa, On nedostaje našoj "!
  Advokatu Kastratoviću ne trebaju nikakva priznanja, njegovo ime koje stoji uz nasa, govori nam da smo na dobrom pravcu.

  210
 12. vladimir m.gajic каже:

  Ukazujem svima , da nam se prikljucio i Sekretar Advokatske komore Beograda, uvazeni kolega Aleksandar Cvejic, cime je samo potvrdio koliko je odvazan i dosledan. Dobro nam dosao Aco.

  210
 13. advokat Vladimir Galjak каже:

  Osobito mi je zadovoljstvo što je Deklaraciju za bolju advokaturu podržao i doajen Srpske advokature Borivoj Bato Pajović

  110
 14. advokat Dušan Bratić каже:

  Poštovane koleginice i kolege,
  Juče je pokret Bolja advokatura svojim potpisom podržao i kolega Borivoj Bato Pajović.
  Ako u srpskoj advokaturi postoje kolege čiji je profesionalni opus uzvišen i častan, dostojan poštovanja i pamćenja, onda je to minuli rad kolege Bate Pajovića.
  Bato Pajović je jedan od onih izdanaka Njegoševe postojbine čiji prirodni oratorski talenat "podiže klonule"; urođeni osećaj za pravdu nepogrešivo u odsudnim društvenim zbivanjima bira pravu stranu, a borbeni duh život i svet oko sebe gura u progres.
  Zato je podrška kolege Pajovića jedan veliki dar našem pokretu koji po sebi uzdiže njegov kredibilitet i jača autoritet pa nas sve dodatno motiviše i obavezuje na uspeh u borbi za stvaranje bolje advokature i društva uopšte.
  Još jednom, hvala kolegi Bati Pajoviću.

  130
 15. Miroslav Stanković каже:

  Sve vas pozdravljam. Ne smemo stati. Ovaj sajt se mora održati. I ja se pridružujem članstvu i molim da budem prihvaćen.
  Vaš, Miroslav Stanković, Niš.

  151
 16. vladimir m.gajic каже:

  Na cast nam je, da se nasoj listi danas prikljucio jos jedan veliki advokat Stevan Protic.

  110
 17. ВЕЛИМИР С. ИГЊАТОВИЋ АДВ. каже:

  ПОШТОВАНИ,
  НИМАЛО МИ СЕ НЕ СВИЂА ВАША ПРИЧА.
  БАШ ЗАТО ШТО ЈЕ ТО САМО ТЕОРЕТСКА ПРИЧА,
  А ВИ НИСТЕ СПРЕМНИ НА БИЛО КАКВУ АКЦИЈУ.
  ПОКАЖИТЕ МИ АКЦИЈУ И ЈА САМ ВАШ.
  КРЕНИМО ЗА ПОЧЕТАК У МАЊОЈ-ВЕЋОЈ ГРУПИ БЕЗ НАЈАВЕ У КОМОРУ, ОНА ЈЕ НАША И МОРАЈУ ДА НАС ПРИМЕ И САСЛУШАЈУ.
  АКО НЕЋЕ ОСНУЈМО НАШУ КОМОРУ. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА КАО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА, НАПР..
  ТРАЖИМО ОД ВЛАСТИ ДА НАМ ЗАКОНОМ КАО ДРУГОЈ КОМОРИ ДАЈУ ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА ДА СЕ БАВИМО СТРУЧНОМ ПОМОЋИ.
  И/ИЛИ ИМАТЕ НЕКЕ СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ НА УМУ ?
  САМО ПРИЧАТЕ, ПРИЧАТЕ, ПРИЧАТЕ.
  ПОЗДРАВ,

  330
 18. Dragan каже:

  Podržavam sve buduće akcije. Puna podrška za vraćanje dostojanstva, pravnog poretka i Ustava.

  100
 19. Dragan каже:

  Поштовани,
  Сматрам да је успостава јасног и стручног критичког односа, према политици извршне власту , у општем интересу.
  Наиме, ја нисам правник али верујем да су Ваши циљеви не само оправдани већ је и реализација истих потребна народу и држави.
  Мишљења сам да Ваш покрет већ данас има све услове за оснивање адвокатске коморе и да можда се ускоро успостави неки вид сарадње стручних друштава а све ради друштвено економског развоја,односно општег интереса.
  С поштовањем
  проф Драган

  50
 20. Dušan S. Dimitrijević каже:

  Podrzavam u potpunosti!

  40
 21. Jovanka каже:

  Ponovo sukob u Komori. Ima nestrpljivih ili drugacije motivisanih. Smatram da je veoma slab argument kolege Tintora zasto je odrzana navodno izborna skupstina 13.maja. On kaze da nije bio siguran da li ce se odrzati izborna skupstina 10.juna. Mnogo je bolji predlog nase koleginice Zore Dobricanin Nikodinovic da se saceka 10.jun, pa ako se trazi odlaganje da se tada odrzi, ipak, izborna skupstina. Nadam se da ce se kolega Tintor sad povuci i nadoknaditi stetu pricinjenu imovini Komore.

  21