Odluka Ustavnog suda – pravo na zateznu kamatu na troškove parničnog postupka

autor Web Tim Bolja Advokatura

Iz navedenog se zaključuje da stranka u parničnom postupku ima pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđene troškove postupka počev od donošenja odluke pred parničnim sudom…