OSUĐUJEMO NASILJE!

autor Web Tim Bolja Advokatura

Grupa advokata koja je izabrana za nosioce funkcija i članove organa Advokatske komore Beograda na izbornoj Skupštini koja je održana dana 13. maja 2017. godine u Beogradu je za dan 23. maj 2017. godine zakazala primopredaju dužnosti u Advokatskoj komori Beograda. Deo njih, zajedno i sa drugim advokatima koji ih podržavaju, a predvođeni adv. Jugoslavom […]

Odgovori reginalnih komora na Zahtev Komisije za zaštitu konkurencije za davanje informacija

autor Web Tim Bolja Advokatura

U prilogu objavljujemo odgovore nekoliko regionalnih komora upućenih Komisiji za zaštitu konkurencije na njen zahtev za dostavu informacija koji pokazuju da su pojedine komore odlučno branile stav da se na advokaturu, imajući u vidu njen ustavni položaj, ne mogu primenjivati odredbe Zakona o zaštiti konkurencije.

ВАЖНО – САОПШТЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА СА СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 28.04.2017. ГОДИНЕ

autor Web Tim Bolja Advokatura

У прилогу можете видети саопштење УО АК Београда са седнице одржане 28.04.2017. године.

Saopštenje o izborima u AKB

autor Web Tim Bolja Advokatura

U prilogu pogledajte saopštenje Predsednika AKB o održavanju izbora u AKB