Treba reći NE predlogu Statuta AKB

autor Adv. Vladimir M. Gajić

Evo, ovo je moj predlog. Otvaram raspravu…..bez pardona…..