Prva presuda u korist zaduženih u „švajcarcima“

autor Web Tim Bolja Advokatura

Dužnike je dodatno ohrabrila ocena sudije Ustavnog suda Dragiše Slijepčevića da su krediti u švajcarcima izgubili smisao za jednu od ugovornih strana, odnosno klijente, i da su ugovori o tim kreditima podložni raskidu.

Trojica advokata zaradilo koliko i njihovih 511 kolega

autor Web Tim Bolja Advokatura

Svi advokati za koje je CINS prikupio podatke zaradili su ukupno oko 446,8 miliona dinara, s tim da se deo ovih prihoda odnosi i na odbrane pre 2012. godine.

Notari bez javne kontrole

autor Web Tim Bolja Advokatura

Iako je ovo suštinski tehnička stvar, Ustavni sud do danas nije obavestio advokate da su izgubili pravni interes i da zbog toga inicijativa koju su podneli neće biti razmatrana.

Privatno pravosuđe

autor Web Tim Bolja Advokatura

Ovoj privatno-porodičnoj slici srpskog pravosuđa možemo pridružiti i nedavno odbijanje Višeg javnog tužilaštva da objavi ime postupajućeg tužioca u slučaju „Savamala“.