Kad sudije „umiru“ od straha

autor Adv. Vladimir M. Gajić

Mi nemamo tradiciju kad je u pitanju građansko društvo, mi nemamo nikakvu tradiciju kad je u pitanju nezavisan sud.

Izborna skuština AKB odložena za kraj januara

autor Web Tim Bolja Advokatura

Tačan datum skupštine na kojoj će biti održani izbori za predsednika AKB i sve organe komore biće naknadno preciziran, a u opticaju su 21. ili 28. januar.

Beskompromisni patriotizam Srđe Popovića

autor Web Tim Bolja Advokatura

Čitaocu se ovde nudi jedno objašnjenje za neuspeh Srbije da se u protekle dve i po decenije transformiše u pristojno društvo. To objašnjenje u stvari je rekonstrukcija zapažanja i stavova pravnika i javnog intelektualca Srđe Popovića (1937-2013).

Kako su sudovi postali VIP klijenti Pireus banke

autor Web Tim Bolja Advokatura

Poslanik ovog pokreta Srđan Nogo tada je rekao da je javna tajna da su mnoge sudije i ranije zaključivale povoljne ugovore po kojima su imali VIP status kao klijenti banke.