Saopštenje o izborima u AKB

autor Web Tim Bolja Advokatura

U prilogu pogledajte saopštenje Predsednika AKB o održavanju izbora u AKB

VETO

autor Web Tim Bolja Advokatura

Predsednik AKB je doneo odluku kojom je zadržao od izvršenja zaključak Upravnog odbora o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta AKB

Zaključak Upravnog odbora AKB od 6. aprila 2017. godine

autor Web Tim Bolja Advokatura

Upravni odbor AKB je pokrenuo postupak za izmenu Statuta AKB. Izmena Statuta koja se predlaže je nezakonita i neustavna prema već donetoj odluci Ustavnog suda.

Odluka Ustavnog suda o neustavnosti i nezakonitosti odredjenih odredbi čl. 34 Statuta Advokatske komore Beograda

autor Web Tim Bolja Advokatura

Ustavni sud je ocenio da ne postoji zakonski osnov da se bilo kom članu advokatske komore uskrati pravo da bude biran u organe komore i da se uslovaljavanjem tog prava načinom bavljenja advokaturom narušava načelo jednakosti svih pred Ustavom…