Zašto „Pokret za bolju advokaturu“ ?!

autor Adv. Vladimir M. Gajić

Deklaracija i Platforma pokreta za „Bolju advokaturu“ u sebi sadrže osnovne principe i ideje oko kojih smo odlučili da se okupimo. Svi advokati Srbije su dobrodošli da na ovom novom i otvorenom sajtu koji ne priznaje nikakav oblik cenzure doprinesu svojim idejama i predlozima koje imaju za cilj bolju advokaturu u Srbiji.