Право на правично суђење из чл. 6. Европске конвенције

autor Adv. Slaven Kovačević

Оно по чему се рад извршног судије разликује од парничара који издаје платни налог је одређујући део: из разлога процесне економије, у наставку тог обавезујућег решења налази се једно друго решење – решење којим се одређује извршење.

NELEGITIMNA POLITIZACIJA ADVOKATURE

autor Adv. Jovica Đ. Todorović

Učešće predstavnika čiji je izbor u Skupštini AKS poništen, i to pravnosnažnom sudskom presudom(!), u konstituisanju Skupštine AKS novog saziva, koja je onomad izabrala novog predsednika Viktora, predstavlja uzrok ništavosti konstituisanja organa koji je izabrao novog predsednika AKS, pa time uzrok ništavosti i njegovog izbora.

„Правна држава“ на делу у адвокатури

autor Web Tim Bolja Advokatura

Поштоване колегинице и колеге,у прилогу можете погледати отворено писмо председника Адвокатске коморе Београда Владимира Гајића адвокатима Београда.

Nastavlja se progon političkih neistomišljenika

autor Adv. Feđa Dimović

Да појасним, мој клијент је и осуђен и поново оптужен да је носио једну исту бомбу у истом временском периоду, због чега се сада поново налази у притвору.