АДВОКАТУРА СРБИЈЕ НА ПУТУ БЕШЧАШЋА

autor Web Tim Bolja Advokatura

Ово саплитање адвокатуре о сопствено понижење само адвокати у Србији могу прекинути. Одговорност за будућност адвокатуре Србије је на сваком адвокату појединачно.

Право на правично суђење из чл. 6. Европске конвенције

autor Adv. Slaven Kovačević

Оно по чему се рад извршног судије разликује од парничара који издаје платни налог је одређујући део: из разлога процесне економије, у наставку тог обавезујућег решења налази се једно друго решење – решење којим се одређује извршење.

NELEGITIMNA POLITIZACIJA ADVOKATURE

autor Adv. Jovica Đ. Todorović

Učešće predstavnika čiji je izbor u Skupštini AKS poništen, i to pravnosnažnom sudskom presudom(!), u konstituisanju Skupštine AKS novog saziva, koja je onomad izabrala novog predsednika Viktora, predstavlja uzrok ništavosti konstituisanja organa koji je izabrao novog predsednika AKS, pa time uzrok ništavosti i njegovog izbora.

„Правна држава“ на делу у адвокатури

autor Web Tim Bolja Advokatura

Поштоване колегинице и колеге,у прилогу можете погледати отворено писмо председника Адвокатске коморе Београда Владимира Гајића адвокатима Београда.