ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE

autor Adv. Saša G. Čupić

Ako se stidim onih na vrhu izvršne vlasti, ne moram da se stidim ljudi koji su na čelu advokature. A vi se slobodno samoizaberite, falsifukujte izbore.

ПОЗИТИВНА ДИСКРИМИНАЦИЈА ЗАКОНА

autor Web Tim Bolja Advokatura

Због тих разлога и позитивна дискриминација закона није дозвољена, јер се њеном применом супротно закону (а сагласно моралу) решава само један предмет, а њиме се нарушава комплетан правни поредак за све будуће сличне случајеве.

ОКУПАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ

autor Web Tim Bolja Advokatura

Зато су неважна позивања на пресуду суда која нема свој основ и која није донета у складу са свим важећим законима, уколико се у новом поступку докаже да постоји јачи правни основ који је занемарен од стране продавца који се тако представио код суда.

ПРАВО НА АДВОКАТА ЈЕ ЉУДСКО ПРАВО

autor Adv. Vladimir M. Gajić

Заступање пред судом може бити само адвокатска ствар. Давање правних савета такође.