IN MEMORIAM – advokat Andreja Zečević

autor Adv. Novak Lukić

Ko je imao sreće da ga zna, da se druži sa njim , da ga sluša kako peva,taj više nije srećan i dugo neće biti.
Ko nije imao sreće da vidi njegov osmeh, živeće i dalje u svom svetu ,u kojem će nešto nedostajati- poznanstvo sa Andrejom.