NAJNOVIJE OBJAVE

Never waste a good rape

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 8

Znači, sledi nam centralizacija apelacionih sudova, pod jednu komandu. Naravno, u njima će i dalje sedeti isti ljudi, a među njima i oni o[...]

SUDIM PO KUĆAMA

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 6

Sudija se, međutim, dosetila stare arapske poslovice "Ako neće breg Muhamedu, onda će Muhamed bregu." i odlučila da sledeći glavni pretres održi u stanu, u[...]

Pogodite o čemu ovi ljudi pričaju

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 2

Šta to treba da "pređe" na beležnike, pa da građanima bude mnogo bolje?

Zamena novčane kazne zatvorom

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 3

Da li onda sudovi krše Ustav kada za ta dela izriču zatvorske kazne kao zamenu za neplaćenu novčanu kaznu?

Zloupotreba prava usmerena na odugovlačenje postupka

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 14

Sad dolazimo do pitanja zloupotrebe prava iz čl. 14 ZKP, što je, čini mi se, i bila inicijalna pobuda za pokretanje teme o jeziku g.[...]

Troškovi parničnog postupka

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 1

Tuženi, dakle, treba da bude srećan što neće morati tužiocima da isplati celokupan iznos parničnih troškova koje su imali, postavivši tužbeni zahtev očigledno previsoko

Policijska pravda

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 8

Sa jedne strane se u tu mašinu ušteka poligraf na koji se priključi osumnjičeno lice - na drugoj strani izlazi gotova pravnosnažna presuda.

SUD UZVRAĆA UDARAC

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 6

Reč je, naime, o najnovijem razvoju događaja u postupku "putarska preduzeća": ispada da su se advokati urotili protiv suda, a da im je sud, isključivo[...]

What goes around comes around

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 7

Their success will depend on the extent to which they achieve such power.

Mali prilog dnevnoj dozi nenormalnog

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 7

Poniženje koje sam netom doživeo do strane sudije Milene Petrović, dvadesetominutno džuprenje ispred njojzinih vrata (da, baš kao da su njena lična) bez da mi[...]

Ma ljudi, je li ovo moguće?

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 5

E, sad, znajući kakvi kapaciteti sede u ovom apelacionom sudu, mogu da očekujem i sledeći rasplet...

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 18

И док се полиција игра утврђивања оклоности, док се Р.К. шепури градом...