NAJNOVIJE OBJAVE

Da li je moguće da je stvarno gotovo?

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 4

Znači, oni su naučili Nelu da onako... govori istinu?

Nikako do penzije

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 5

Advokati su sve više i više izloženi sve manje i manje prikrivenom šikaniranju, maltretiranju, ucenama i pritiscima od strane jednog dobrog dela sudija...

Право на правично суђење из чл. 6. Европске конвенције

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 3

Оно по чему се рад извршног судије разликује од парничара који издаје платни налог је одређујући део: из разлога процесне економије, у наставку тог обавезујућег[...]

Čuvari budžeta II: Kako je sudila Radmila

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 4

U međuvremenu se najviše plaše mogućnosti da ustav bude izmenjen tako da njihova pozicija belih medveda bude ugrožena ili nedodirljivost u neodgovornosti okrnjena.

Čuvari budžeta

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 7

Tumači zakona se trude da sačuvaju budžet tako što će da osujete ili makar da maksimalno otežaju advokatima da dođu do novca koji su po[...]

DAN POSLE

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 15

Šta sad, pošto je "Politika" proglasila Tintora za predsednika AKB? Opet povlačenje po sudovima?

Pregaoci sitnog zuba

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 7

Važno je da su pravosudni pregaoci sitnog zuba uspeli da osujete još jednog advokata da naplati svojih 1/2 nagrade. Zamisli, molim te, traži taj novac[...]

Da ne bude samo o AKB

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 10

Daje se na znanje da pred srpskim sudovima kao svedoke možete da predlažete sva stvarna, mitska ili jednostavno izmišljena lica, čija imena i druge generalije[...]

Novi prilozi srpskoj policijskoj misli 3

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 2

Jer ako napraviš sud u nedođiji, u njega će ići samo onaj ko a) nema nikakvog drugog izbora i b) onaj ko može sebi da[...]

Novi prilozi srpskoj policijskoj misli 2

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 10

Iz svega ovoga proizlazi jedan važan zaključak: dostavljanje "sudskih" pismena preko pošte nije moguće u smislu ZPP, bar ne bez saradnje primaoca.

Novi prilozi srpskoj policijskoj misli

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 3

Zamislite to, nikom u policiji nije palo na pamet da toj trojici građana kaže da ih smatraju osumnjičenima za neko kažnjivo delo, već su sve[...]

Šta mi to rade – šta mi je činiti?

autor Adv. Slaven Kovačević | komentara: 11

Ovo mi se još nije dešavalo. Molim beogradske kolege da mi pomognu.