NAJNOVIJE OBJAVE

NISAM ODAVLE

autor Adv. Natalija Đorović | komentara: 4

Da li iko od kolega zna 'o čemu se ovde radi' ? ... ko je naručilac ovog 'istraživanja' ... [...]

ALAN i bez FORDA

autor Adv. Natalija Đorović | komentara: 1

Dokle god ADVOKATURA ĆUTI na iste 'javne deobe intimnog misaonog procesa' biće joj kao kod 'Montenigersa' cit - Kako ti je - tako[...]

VEST

autor Adv. Natalija Đorović | komentara: 1

U ovom trenutku – jutro 27.04.2015.g., sudije glavnog grada jedne drzave nose fotelje i stolove po hodnicima novog Drugog i Treceg osnovnog suda u Beogradu.[...]

Bez reči

autor Adv. Natalija Đorović | komentara: 1

Nakon duže veoma nesadržajne rasprave Predugovor je ipak overen sa sve pečatom advokata kako bi cit – ’advokat preuzeo rizik u vezi ugovorenog[...]