NAJNOVIJE OBJAVE

Kako direktor JP“Pošta Srbije“ uređuje dostavljanje advokatima

autor Adv. Goran Ilić | komentara: 6

Po kom to propisu poštanski službenik sme da stavi svoj potpis na povratnicu umesto advokata kome je to pismeno upućeno i da se ima "smatrati"[...]

Zaključak Apelacionog suda Novi Sad

autor Adv. Goran Ilić | komentara: 1

Priprećeno je sudijama krivičarima, da “...će se ubuduće na nivou krivičnih veća (Apelacionog suda Novi Sad - prim.G.I.) voditi evidencija o predmetima...

Kako Visoki savet sudstva određuje sudijama šta je „potrebno“ u izreci odluke

autor Adv. Goran Ilić | komentara: 1

Očigledno je, da će sudska odluka postati izvršna po ovakvom zaključku tek po proteku 60 dana od dana pravnosnažnosti.